Fonduri structurale

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

INSTRUMENTE STRUCTURALE
2007-2013

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
Proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

”Investiții pentru viitorul dumneavoastră”

sigla_centru_fonduri_structurale

„SMART B2B”

Proiect co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Pentru informații detaliate despre celelalte programe operaționale cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
“Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României