Contact

Conveying, Sorting and Handling

Un pas important în direcția automatizării proceselor și a îmbunătățirii performanței operaționale în mediile industriale moderne

Conveying, Sorting and Handling reprezintă o întreagă clasă de soluții de automatizare. care acoperă o gamă largă de industrii datorită numeroaselor beneficii pe care le oferă. Practic, transportul, sortarea și manipularea sunt procese importante în industrii precum logistica producția, gestionarea deșeurilor și comerțul electronic. Acestea implică utilizarea în comun a diferitelor sisteme și echipamente pentru a muta, a organiza și a manipula materiale sau produse finite.

 1. Transport

  Reprezintă procesul de mutare a materialelor sau produselor dintr-o locație în alta folosind dispozitive mecanice, cum ar fi curele, role, lanțuri, lifturi sau roboți autonomi. Sistemele de transport pot manipula diferite tipuri de materiale, cum ar fi produse finite, containere din plastic, cutii de carton sau paleți întregi. De asemenea, pot conecta rapid și eficient diferite zone din cadrul mediilor logistice și de producție, aducând în flux continuu produsele, materiile prime și componentele, acolo unde sunt necesare.

 2. Sortare

  Este procesul de aranjare a materialelor sau bunurilor în funcție de anumite criterii, cum ar fi dimensiunea, greutatea, forma sau destinația. Sistemele de sortare pot utiliza diverse metode, cum ar fi senzori, scanere, deviatoare sau buzunare, pentru a identifica și separa materialele sau bunurile. Sistemele de sortare pot îmbunătăți acuratețea, eficiența și flexibilitatea onorării comenzilor, expedierii și gestionării stocurilor.

 3. Manipulare

  Reprezintă procesul de manevrare a materialelor sau bunurilor pentru prelucrare, depozitare sau ambalare ulterioară. Sistemele de manipulare pot utiliza diverse dispozitive, cum ar fi clești, stivuitoare, separatoare sau ambalatoare, pentru a ridica, a coborî, a stivui, a separa sau a împacheta materiale sau mărfuri. Sistemele de manipulare pot reduce munca manuală, timpul și spațiul necesar pentru manipularea materialelor sau a mărfurilor.

Sistemul Conveying, Sorting și Handling funcționează prin integrarea și sincronizarea mai multor componente și tehnologii pentru a facilita un flux de materiale sau produse eficient și fără erori. Un sistem integrat de transport și manipulare a materialelor este centrat pe 3 caracteristici principale:

Coeziune

Încorporează interacțiunea mecanică manuală, semi-automată și/sau automată cu produsele, precum și colectarea și gestionarea informațiilor asociate proceselor care au loc în sistem - inclusiv fabricarea, depozitarea, recepția, expedierea, ambalarea, etc.

Coordonare

Facilitează un flux continuu și coordonat de materiale pe parcursul fiecărei etape de producție și manipulare - de exemplu, de la fabricație la depozitare și expediere; aceast proces minimizează întârzierile, timpul de așteptare și nevoia de depozitare intermediară.

Conectare

Se referă la legarea sau interconectarea diferitelor componente, spre exemplu a două sau mai multe dispozitive de manipulare a materialelor într-o rețea de comunicații pentru sincronizarea precisă a proceselor și activităților, inclusiv eliberarea comenzilor pentru preluare, alerte de reaprovizionare și livrarea componentelor către o linie de asamblare.

Elemente componente

Arhitectura acestor soluții depinde de nevoile și cerințele specifice ale fiecărei aplicații, cum ar fi tipul, dimensiunea, greutatea, forma și destinația materialelor sau produselor, nivelul de automatizare și tehnologie în funcție de obiectivele de performanță și eficiență dorite.
Indiferent de tipul și numărul echipamentelor care compun o soluție, acestea sunt controlate prin intermediul unui sistem integrat de control numit generic WCS (Warehouse Control System).
Acesta oferă o interfață uniformă pentru o gamă largă de echipamente de manipulare a materialelor, cum ar fi conveioare, sisteme AS/RS, carusele, sisteme de sortatare, mașini de ambalat, paletizatoare, etc. În general, un sistem de control WCS este alcătuit din mai multe module funcționale, cum ar fi:

Baza de date

Aceste sisteme folosesc o bază de date centralizată pentru a stoca și gestiona informații despre inventar, comenzi, echipamente și starea generală a sistemului. Acest aspect permite o vizualizare și o gestionare eficientă a tuturor datelor relevante pentru operațiuni.

Interfața cu Utilizatorul (GUI)

Aceste sisteme sunt echipate cu interfețe de utilizator grafice (GUI) care permit operatorilor și managerilor să monitorizeze, să controleze și să diagnozeze sistemul. Interfața intuitivă facilitează interacțiunea cu sistemul și permite utilizatorilor să urmărească starea și performanța acestuia.

Interfața de comunicare cu sistemele de nivel superior

Sistemele de Conveying, Sorting și Handling sunt proiectate pentru a comunica cu sistemele de nivel superior (master), cum ar fi ERP (Enterprise Resource Planning), WMS (Warehouse Management System) și MES (Manufacturing Execution System). Această interfață de comunicare asigură schimbul de informații necesare pentru gestionarea eficientă a operațiunilor zilnice.

Motorul logic

Alocă lucrări diferitelor subsisteme de manipulare a materialelor pentru a echilibra activitatea sistemului pentru a finaliza volumul de muncă solicitat. Motorul logic oferă, de asemenea, directive în timp real operatorilor și controlorilor echipamentelor de manipulare a materialelor pentru a îndeplini cerințele de îndeplinire a comenzilor și de rutare a produselor; acesta poate utiliza diferiți algoritmi și reguli pentru a optimiza performanța și eficiența sistemului.

Modul de colectare și analiză a datelor

Colectează date statistice privind performanța operațională a sistemului și generează fișiere de date privind rezultatele pentru raportare și/sau încărcare în sistemul informatic master; modulul de colectare și analiză a datelor poate oferi, de asemenea, feedback și sugestii de îmbunătățire.

Aplicabilitate

În funcție de arhitectura aleasă, soluțiile de transport, sortare și manipulare automată au aplicabilitate în tot ce înseamnă industria producătoare, industria eCommerce, centre logistice, depozite și linii de ambalare, etc.

 • Industria producției și a fabricației
  Sistemul de transport (conveioristică) este utilizat în liniile de asamblare pentru a transporta piesele de la o stație la alta, iar sortarea și manipularea produselor finite și semifinite pentru a le plasa în locurile corecte.
 • Industria logisticii și a depozitării
  În centrele de distribuție sunt transportate automat pachetele și mărfurile, se realizează sortarea automată a pachetelor în funcție de destinație și manipularea paleților și a stocurilor în depozite.
 • Industria alimentară
  Transportul automat se folosește pentru ingredientele și materiile prime utilizate în procesele de producție alimentară, sortarea automată pentru produsele finite în funcție de cerințele de ambalare și livrare și manipularea automată a produselor alimentare în linii de producție..
 • Industria Farmaceutică
  Materiile prime farmaceutice sunt manipulate și transportate automat, medicamentele și restul produselor rezultate sunt sortate și ambalate automat, în timp ce produsele finite sunt transportate automat către depozite și centre de distribuție.
 • Industria auto și de componente auto
  Piesele și ansamblurile de componente auto sunt transportate automat între diferite stații de producție, sunt sortate automat în funcție de specificații și manipularea automată poate fi utilizată pentru subansamblele auto.
 • Industria electronică
  Sunt manipulate automat componentele electronice sensibile, sortarea și asamblarea automată este utilizată pentru placile de circuit și restul componentelor, apoi se transportă automat produsele electronice finite.
 • Industria textilă
  Materialele textile și hainele sunt transportate automat în procesul de producție, se folosește sortarea automată a produselor textile în funcție de dimensiune, culoare sau design și manipularea automată a materialelor textile
 • Industria aerospațială
  Se realizează manipularea automată și transportul componentelor și pieselor aero-spațiale de dimensiuni mari sau complexe, sortarea automată și asamblarea subansamblelor pentru avioane și rachete și transportul automat în zonele de asamblare aeronautică.
 • Industria de reciclare
  Hârtia, plasticul și sticla reprezintă materiale reciclabile ce pot fi manipulate automat și sortate, se realizează transportul automat al materialelor reciclabile către unitățile de procesare, iar sortarea automată a materialelor se realizează în funcție de tip și calitate.

Un sistem de transport, sortare și manipulare este o parte integrantă a proceselor logistice. Cele trei componente care compun acest ansamblu, Conveying, Sorting și Handling, pot fi integrate într-un sistem mai mare care automatizează fluxul de mărfuri sau materiale în cadrul unei fabrici, a unui depozit sau a unui mediu industrial. Obiectivul principal este de a eficientiza operațiunile, de a reduce erorile și de a optimiza fluxurile de lucru. Sistemele pot varia în complexitate și pot fi adaptate nevoilor specifice ale industriei sau ale companiei.

Beneficii în utilizare

Creșterea productivității

Aceste sisteme reduc timpul și numărul operatorilor implicați în procesele de transport, sortare și manipulare. Prin automatizarea acestor operațiuni, productivitatea este îmbunătățită semnificativ.

Îmbunătățirea ergonomiei

Prin minimizarea efortului fizic necesar și eliminarea manipulării manuale a obiectelor grele sau voluminoase, aceste sisteme contribuie la îmbunătățirea ergonomiei locurilor de muncă. Operatorii se confruntă cu mai puțină oboseală și stres fizic.

Reducerea deteriorării produselor

Manipularea optimă a produselor și materialelor reduce gradul de deteriorare a acestora, aspect fundamental în industrie, unde produsele valoroase trebuie tratate cu grijă pentru a evita pierderile.

Asigurarea disponibilității continue a materialelor

Sistemele de transport continuu mențin un flux constant de produse și materiale în zonele de interes, asigurând astfel disponibilitatea continuă a produselor și materialelor acolo unde sunt necesare.

Creșterea gradului de securitate și reducerea pericolelor

Prin eliminarea manipulării manuale a obiectelor grele, toxice sau periculoase, aceste sisteme reduc riscurile asociate cu lucrările manuale. Acest lucru contribuie la creșterea securității în exploatare în ariile funcționale.

Reducerea costurilor de gestionare a deșeurilor

Sistemele de sortare automată facilitează sortarea curată a deșeurilor industriale, ceea ce poate duce la o reducere a costurilor de gestionare a deșeurilor. Materialele reziduale pot fi transportate eficient către instalațiile de prelucrare a deșeurilor.

Optimizarea costurilor de operare

Creșterea eficienței operațiunilor prin intermediul acestor sisteme poate duce la o optimizare generală a costurilor de operare. Se reduce nevoia de resurse umane și se elimină timpul mort.

Funcționalități

În funcție de industria în care este implementată o astfel de soluție și de nivelul de complexitate impus, setul de funcționalități reprezintă o rafinare a funcțiilor de bază, transport, sortare și manipulare.

Sistemele de transport, sortare și manipulare sunt componente esențiale ale automatizării proceselor logistice atât în mediile de producție, cât și în centrele logistice care permit companiilor să își eficientizeze operațiunile și să își îmbunătățească rezultatele. Înțelegând flexibilitatea și scalabilitatea acestor soluții, companiile își pot alege instrumentele potrivite nevoilor și cerințelor lor specifice.