Contact

CSR Smart ID

Ce înseamnă pentru noi responsabilitatea socială

Considerăm că adoptarea și menținerea unei strategii puternice de CSR înseamnă să ne asumăm responsabilitatea față de mediul înconjurător, dar totodată să contribuim la dezvoltarea oamenilor din comunitatea noastră. Acești piloni fundamentali ne ajută inclusiv în susținerea și consolidarea business-ului într-o lume în care sustenabilitatea devine din ce în ce mai importantă pentru clienți și pentru societate în ansamblu.

 • Conștientizarea asupra impactului asupra mediului
  Smart ID recunoaște că planeta este fragilă, dispune de resurse limitate, iar acțiunile noastre pot avea un impact semnificativ asupra mediului. Prin urmare, este important să ne asumăm responsabilitatea pentru protejarea și conservarea mediului înconjurător.
 • Responsabilitatea socială
  Smart ID înțelege că are o responsabilitate socială față de comunitățile și societatea în general din care face parte. Prin sprijinirea inițiativelor de CSR care vizează dezvoltarea educațională, comunitară și protecția mediului, contribuim la îmbunătățirea calității vieții și la bunăstarea comunității.
 • Sustenabilitatea ca parte a strategiei de afaceri
  Smart ID își recunoaște rolul în promovarea unei dezvoltări durabile și sustenabile, nu doar pentru mediu, ci și pentru propriul business. O abordare sustenabilă poate contribui la reducerea costurilor și la creșterea eficienței operaționale, ajutând, în același timp, la creșterea calității produselor și serviciilor.

Strategie

Urmărim cu prioritate o dezvoltare durabilă și sustenabilă, atât a activității noastre, cât și a comunității și a societății din care facem parte. Dorim să ne consolidăm poziția de companie de tehnologie responsabilă, care urmărește permanent excelența în serviciile oferite clienților ce activează în industriile de retail, logistică, producție, HoReCa și utilități, împreună cu responsabilitatea față de toți stakeholderii, angajații, partenerii, clienții săi și față de mediul înconjurător.

 • Responsabilitate față de clienți
  Recunoaștem că, pentru noi, clienții sunt o parte esențială a activității: oferind soluții tehnologice complete, la cheie, ne asigurăm clienții că vor beneficia de instrumentele necesare pentru a-și îmbunătăți eficiența și performanța în diferite industrii.
 • Responsabilitate față de angajați
  Valorile companiei noastre pun oamenii pe primul loc, și acest lucru se reflectă în angajamentul față de dezvoltarea profesională a angajaților, în promovarea unei culturi a colaborării și în oferirea de oportunități de creștere și promovare în cadrul organizației.
 • Responsabilitate față de parteneri
  Dintotdeauna am considerat că partenerii noștri sunt parte integrantă a ecosistemului Smart ID. Angajamentul față de parteneri implică înțelegerea și susținerea nevoilor acestora și promovarea relațiilor de lungă durată, bazate pe încredere și colaborare.
 • Responsabilitate față de comunitate
  Ne implicăm activ în dezvoltarea comunității prin proiecte de responsabilitate socială corporativă care sprijină educația, mediul și dezvoltarea comunității locale. Acest angajament contribuie la îmbunătățirea calității vieții în comunitatea din care face parte compania Smart ID.
 • Responsabilitate față de mediul înconjurător
  Am adoptat o abordare responsabilă în ceea ce privește impactul său asupra mediului: ne angajăm să promovăm practici de afaceri sustenabile, să reducem consumul de resurse și să contribuim la protejarea mediului înconjurător prin diverse inițiative.
 • Dezvoltare durabilă și sustenabilă
  Obiectivul de dezvoltare durabilă și sustenabilă este prioritar pentru Smart ID. Compania își propune să contribuie la crearea unei societăți și a unei economii mai durabile, în care resursele sunt utilizate responsabil și se promovează inovația pentru un viitor mai bun.

De ce "Smart Caring"

"Smart Caring" este un angajament holistic care încorporează responsabilitatea socială, dezvoltarea durabilă și preocuparea pentru binele comun în cultura și operațiunile Smart ID. Această abordare inteligentă și empatică asigură că astfel contribuim la o lume mai bună pentru toți cei implicați, de la clienți și angajați la comunitatea locală și mediul înconjurător.
Numele "Smart Caring" sugerează că această responsabilitate socială nu este doar o datorie sau o obligație, ci o abordare inteligentă și empatică care are la bază înțelegerea profundă a impactului pe care îl poate avea asupra societății și mediului. Prin urmărirea dezvoltării durabile, susținerea comunității și oferirea de servicii de calitate, Smart ID dorește să creeze o lume mai bună și să-și consolideze poziția ca o companie de tehnologie responsabilă și orientată spre excelență.

Argument pentru susținerea direcțiilor strategice de responsabilitate socială

Valorile Smart ID sunt profund integrate în strategia de CSR a Smart ID pe termen mediu, care se concentrează pe dezvoltarea comunitară, educație și protecția mediului. În ansamblu, intenționăm să punem în practică valorile în care credem pentru a aduce beneficii semnificative comunităților, educației și mediului, arătând astfel că angajamentul nostru față de aceste valori nu este doar o declarație, ci o parte integrată a modului în care ne desfășurăm activitatea.

 1. Dezvoltarea Comunitară

  Oamenii (People): Valoarea "Prima oară, oamenii" se reflectă în angajamentul Smart ID de a sprijini dezvoltarea comunităților locale. Încurajăm fiecare angajat să se implice în acțiuni de voluntariat și să contribuie la crearea unui viitor mai bun pentru copiii și tinerii din comunitate.

  Empatie (Empathy): Valoarea "Contăm unii pe alții" se traduce în preocuparea pentru siguranța și fericirea fiecărui membru al echipei noastre și globbal, la nivelul comunității, în asigurarea respectului și valorizării tuturor implicați în proiectele de dezvoltare comunitară.

 2. Educație

  Oamenii (People): În descrierea unei valori atât de globale precum „Oamenii”, susținem că ne angajăm să "Creștem oamenii", pentru că noi credem în "Dezvoltarea continuă a fiecăruia", iar acestea se aplică în mod direct în susținerea educației - atât financiar, cât și practic, prin echipamente IT și donații pentru amenajarea unităților de învățământ.

  Inovația (Innovation): "Inovația este în ADN-ul nostru" se reflectă în sprijinul lor pentru programe educaționale inovatoare și în încurajarea tinerilor să exploreze noi oportunități de învățare – precum învățarea susținută de tehnologie, hardware și software conceput pentru a îmbunătăți învățarea condusă de profesori în sălile de clasă și pentru a îmbunătăți rezultatele educaționale ale elevilor.

 3. Mediu

  Inovația (Innovation): Valoarea pe care o traducem prin faptul că "Inovația este în ADN-ul nostru" se aplică în dezvoltarea soluțiilor tehnologice inovatoare utilizate în toate tipurile de industrii, care să susțină protecția și conservarea mediului. Smart ID investește în tehnologii noi și integrate pentru a reduce impactul asupra mediului.

  Promisiunea (Promise): Valoarea "Ceea ce promitem e și ceea ce facem" subliniază angajamentul pe care îl facem atât în ceea angajamentul pe care ni-l asumăm în relația cu clienții și partenerii noștri, iar în ceea ce privește CSR, prin protejarea mediului înconjurător prin reducerea consumului de plastic și promovarea acțiunilor de reciclare.

Smart ID își asumă un rol proactiv în dezvoltarea durabilă și sustenabilă a societății și a comunității în care activează. Aceste eforturi nu doar că au un impact pozitiv asupra mediului și a oamenilor, dar pot contribui și la consolidarea poziției companiei ca un partener responsabil și orientat spre excelență în serviciile oferite clienților din diverse industrii.
Smart ID se va implica activ în viața comunității și va desfășura o gamă variată de activități de responsabilitate socială. Cele trei direcții ale strategiei de CSR ale companiei Smart ID, care se concentrează pe dezvoltarea comunitară, educație și protecția mediului, sunt integrate în mod profund în eforturile și angajamentele companiei de a contribui la o dezvoltare durabilă și sustenabilă, atât a propriei activități, cât și a societății în ansamblu.

Dezvoltare Comunitară

 • Implicarea activă
  Smart ID consideră comunitatea în care operează ca parte integrantă a identității sale corporative. Ne angajăm să fim un membru activ al comunității în care operează, desfășurând o serie de activități de responsabilitate socială care să sprijine dezvoltarea comunitară și să contribuie la îmbunătățirea vieții categoriilor dezavantajate social.
 • Sprijin pentru organizații non-guvernamentale
  Am inițiat colaborări cu organizații non-guvernamentale locale pentru a dezvolta și implementa proiecte care să răspundă nevoilor comunității, cum ar fi proiecte de sănătate, educație sau dezvoltare economică. Inițiativa de a colabora cu ONG-uri locale reflectă angajamentul față de dezvoltarea comunității și de îmbunătățirea calității vieții locuitorilor.
 • Voluntariat
  Angajații Smart ID sunt încurajați și susținuți să se implice activ în comunitate prin programe de voluntariat. Acest lucru implică angajații în acțiuni de responsabilitate socială precum ajutorarea categoriilor dezavantajate sau participarea la proiecte sociale, oferindu-le astfel oportunitatea de a face o diferență în viețile celor din jur.
 • Viitorul tinerilor
  Smart ID se concentrează pe crearea unui viitor mai bun pentru copii și tineri, înțelegând că investiția în educație și dezvoltarea acestora este crucială pentru succesul pe termen lung al comunității. Educația este un pilon fundamental al dezvoltării personale și profesionale. Compania Smart ID înțelege că prin prevenirea abandonului școlar, tinerii vor beneficia de șanse reale de a-și atinge potențialul și de a contribui la dezvoltarea societății.

Educație

 • Susținerea educației
  Recunoaștem importanța educației și se angajează să sprijine educația copiilor din România. Credem că dezvoltarea continuă a fiecăruia conduce la performanță și, prin urmare, sprijină programe și inițiative educaționale, prin colaborarea cu organizații non-guvernamentale sau școli pentru a dezvolta inițiative educaționale și organizarea de programe de mentorat sau ateliere pentru elevi.
 • Promovarea culturii și educației
  Așa cum credem în potențialul fiecărui om din echipă și îl susținem să își dezvolte abilitățile, spre exemplu prin finanțarea cursurilor de dezvoltare profesională pentru angajați. Considerăm că participând la cursuri sau programe de mentorat ne putem dezvolta continuu spre performanță. Compania se implică în promovarea și susținerea activităților culturale și educaționale care contribuie la dezvoltarea comunității și la îmbunătățirea calității vieții.
 • Program de burse școlare
  Prin acordarea de burse școlare pentru elevii cu posibilități reduse, Smart ID contribuie la prevenirea abandonului școlar și la facilitarea accesului la educație pentru tinerii din comunitate. Pentru elevii cu rezultate meritorii, susținem acordarea de burse pentru acoperirea costurilor educaționale, cum ar fi taxele școlare, manualele, și alte necesități.
 • Dotare unități de învățământ
  Smart ID colaborează cu școlile locale pentru a furniza mobilier de birou reutilizabil și echipamente tehnologice, sprijinind astfel educația și modernizarea infrastructurii școlare, susținând procesul educațional prin contribuția la crearea unui mediu de învățare mai bun atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice.

Protecția Mediului

 • Angajament în protecția mediului
  Această activitate reprezintă un angajament general al Smart ID de a se implica în protecția mediului, prin adoptarea unor politici și practici interne care reduc impactul asupra mediului, promovarea conștientizării în rândul angajaților și clienților cu privire la importanța protecției mediului, și implicarea în proiecte specifice de mediu.
 • Consum responsabil de resurse
  În toate sediile sale, Smart ID promovează un consum responsabil de resurse pentru a reduce impactul asupra mediului înconjurător. Aceasta poate include gestionarea eficientă a energiei și a altor resurse, reducerea deșeurilor și utilizarea de tehnologii sustenabile. Reducem consumul de plastic și hârtie în toate sediile sale, adoptând alternative ecologice, cum ar fi utilizarea de cani ceramice și tacâmuri din metal.
 • Reciclare activă
  Implementarea colectării selective a deșeurilor în toate sediile companiei Smart ID reprezintă o acțiune importantă pentru reducerea impactului asupra mediului. Prin colaborarea cu firme specializate în reciclare, ne asigurăm că materialele reciclabile sunt gestionate în mod responsabil și reintroduse în lanțul de producție sau reciclare, în loc să ajungă la depozite de deșeuri.
 • Programe de protecția mediului
  Susținerea proiectelor de conservare și curățare a Mării Negre este o inițiativă concretă de protecție a mediului. Implicarea angajaților în acțiuni de scufundări pentru curățarea apei și promovarea protejării ecosistemelor marine demonstrează un angajament real în conservarea acestui important mediu acvatic.

Activitățile desfășurate de companie pe toate liniile de CSR urmăresc îndeaproape direcțiile de acțiune în dezvoltare comunitară, educație și mediu, fiind direcționate spre asigurarea sustenabilității activității Smart ID, a utilizării durabile a resurselor naturale, de către companie și angajații săi, prevenirea degradării calității mediului și implicarea și susținerea comunității în care ne desfășurăm activitatea. În ansamblu, această declarație reflectă un angajament amplu și profund al Smart ID față de o abordare responsabilă și durabilă în afaceri, care acoperă multiple aspecte, de la servirea clienților la protejarea mediului și sprijinirea comunității locale.