Contact

Mijloace fixe

Modulul include funcționalități importante într-un sistem precum Sceptrum ERP de tip Enterprise Resource Planning pentru gestionarea eficientă a mijloacelor fixe ale unei organizații. Asigură evidența și gestiunea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar în conformitate cu legislația în vigoare.

Soluția specifică Mijloace Fixe vă oferă o imagine de ansamblu asupra patrimoniului organizației și este integrat cu celelalte module ale Sceptrum ERP, precum contabilitatea și gestionarea stocurilor. Aceasta asigură coerența datelor și a proceselor în întreaga organizație.

Adresabilitate

Modulul Mijloace Fixe din Sceptrum ERP este instrumentul ideal pentru gestionarea eficientă a activelor fixe ale organizației dumneavoastră. Indiferent dacă activați în domeniul producției, al serviciilor sau al comerțului, acest modul vă permite să urmăriți și să administrați mijloacele fixe cu ușurință și precizie.

Functionalitați

 • Definire nomenclator de mijloace fixe
  Această funcționalitate permite organizației să definească și să gestioneze o listă de mijloace fixe pe care le deține. Pentru mijloacele fixe se pot defini informații detaliate, cum ar fi numele, descrierea, valoarea inițială, data achiziției, viața utilă estimată și alte caracteristici relevante.
 • Management catalog clasificare mijloace fixe
  Vă permite să organizați mijloacele fixe în categorii sau clase, ceea ce face mai ușor să grupați și să raportați despre ele în funcție de anumite criterii, cum ar fi tipul activelor sau departamentul.
 • Posibilitatea înregistrării operațiunilor specifice
  Pentru achiziție, punere în funcțiune cu alocare pe salariat și gestiune, reevaluare, apreciere sau depreciere, casare, conservare și vânzare. Modulul oferă opțiuni pentru înregistrarea și gestionarea diferitelor operațiuni legate de mijloacele fixe, inclusiv:
  - Achiziție: Înregistrarea achiziției de mijloace fixe, inclusiv costul, data și furnizorul.
  - Punere în funcțiune cu alocare pe salariat și gestiune: Alocarea mijloacelor fixe angajaților sau departamentelor responsabile și gestionarea utilizării lor.
  - Reevaluare: Actualizarea valorilor mijloacelor fixe pentru a reflecta schimbările de valoare.
  - Apreciere sau depreciere: Înregistrarea creșterii sau scăderii valorii mijloacelor fixe.
  - Casare: Înregistrarea eliminării mijloacelor fixe din activul organizației.
  - Conservare: Înregistrarea mijloacelor fixe care sunt puse în conservare și nu sunt utilizate activ.
  - Vânzare: Înregistrarea vânzării mijloacelor fixe.
 • Calcul automat cu generarea notelor contabile pentru amortizarea lunară
  Permite calculul automat al amortizării lunare pentru fiecare mijloc fix în funcție de metoda de amortizare aleasă (de exemplu, metoda liniară sau metoda de amortizare accelerată) și să genereze automat notele contabile corespunzătoare pentru înregistrarea amortizării în contabilitate.
 • Generare set de rapoarte specifice
  Beneficiați de un set variat de rapoarte și analize specifice pentru gestionarea mijloacelor fixe. Aceste rapoarte pot include rapoarte despre valoarea totală a activelor, evoluția valorii mijloacelor fixe, deprecierea lunară, costurile de întreținere, alocările către departamente sau angajați, precum și orice alte informații relevante pentru evaluarea eficienței utilizării mijloace fixe.

Modulul Mijloace Fixe din cadrul Sceptrum ERP reprezintă un element vital în infrastructura software a oricărei organizații. Acesta are rolul de a vă ajuta să gestionați și să urmăriți eficient activelor fixe, contribuind astfel la întărirea fundamentelor financiare ale afacerii dumnevoastră. De la echipamente tehnologice și mașini de producție până la clădiri și vehicule, acest modul vă permite să înregistrați și să mențineți evidența detaliată a tuturor activelor.